Liikunta- ja kulttuurikorvaus 2019

24.10.2019

Liikunta- ja kulttuurikorvaukseen oikeuttavat tositteet toimitettava viimeistään 15.12.2019 Päivi Honkalalle. 

Liikuntakorvaus 50 euroa ja kulttuurikorvaus 20 euroa.

paivi.honkala@raahe.fi