Jytyn luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu 20.11 -  30.11.2018

20.11.2018

Jytyn luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu 20.11 -  30.11.2018 

 

Raahen kaupungin, Raahen koulutuskuntayhtymän ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja muiden Jyty Raahe ry:n sääntöjen 2 §:ssä määriteltyjen työnantajien palveluksessa olevien Jyty Raahe ry:n jäsenten luottamusmiesvaalin ehdokasasettelu toimitetaan 20.11 - 30.11.2018 välisenä aikana.  Vaalissa valitaan luottamusmiehet kaudelle 2019 - 2020 seuraavasti:

 

Pääluottamusmies ja varapääluottamusmies

Luottamusmies ja varaluottamusmies kaupungin jytyläisten edustajaksi

Luottamusmies ja varaluottamusmies kuntayhtymän jytyläisten edustajaksi

Luottamusmies ja varaluottamusmies hyvinvointikuntayhtymän jytyläisten edustajaksi.

 

Ehdokkaiden on toimitettava kirjallinen suostumus vaalitoimikunnan sihteerille 30.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Jyty Raahe ry, Päivi Honkala, Puutarhatie 7, 86400 Vihanti, tai sähköpostitse paivi.honkala@raahe.fi.

 

Liitteenä ehdokassuostumuslomake.

Liitteet