JYTY RAAHE OSALLISTUU MIELENILMAUKSEEN 18.9.2015

15.9.2015

SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet osoittavat mieltään Helsingin Rautatientorilla perjantaina 18. syyskuuta kello 11 alkaen. Jyty on mukana mielenosoituksessa ja kehottaa kaikkia jäseniään osallistumaan. 

 

Vastaavat tilaisuudet järjestetään samanaikaisesti myös Raahessa Härkätorin puistossa ja Oulussa Rotuaarilla!

Mielenosoituksella puolustamme työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista. Vastustamme hallituksen yksipuolisia päätöksiä heikentää palkansaajien työehtoja. 

Hallitus ilmoitti tiistaina muun muassa vuosilomaoikeuden rajoittamisesta, sairausloman palkattomasta karenssipäivästä, arkipyhien palkattomuudesta sekä ylityö- ja sunnuntaikorvauksien leikkaamisesta pakottamalla.

Sinulla on oikeus osallistua!

Mielenosoituksella vastustamme erityisesti hallituksen suunnitelmia rajoittaa sopimusvapautta säätämällä pakottavaa lainsäädäntöä. Mielenosoitus ei kohdistu voimassa olevaan työehtosopimukseen tai sen määräyksiin eikä se siksi ole työehtosopimuslaissa kielletty työtaistelutoimenpide tai laiton lakko.

Sinulla on oikeus poistua työpaikalta mielenosoitukseen omalla ajalla ilman seuraamuksia. Työnantaja voi kuitenkin pidättää palkkasi poissaoloajalta. Jyty ei korvaa ansiomenetystä.

Viranhaltijoilla ei ole oikeutta osallistua muita kuin virkaehtosopimusasioita koskeviin työtaistelutoimenpiteisiin. Virkasuhteessa oleva ei siis voi osallistua mielenosoitukseen työaikanaan.
 
Työnantajalle on tänään 15.9. jätetty ilmoitus, että Jyty Raahe ry:n jäsenet saattavat olla mukana mielenilmauksessa. 
Sinun tulee kuitenkin myös itse ilmoittaa omalle esimiehellesi, mikäli osallistut mielenilmaukseen.

Yhdessä voimme vaikuttaa

Hallitus aikoo yksipuolisesti heikentää työehtojamme. Järjestäydytään siis mielenosoitukseen ensi perjantaina ja näytetään, että emme hyväksy työehtojen polkemista.

Tule mukaan ja tuo työkaveritkin! Mitä enemmän meitä on, sitä vahvemmin vaikutamme.

 

 

 

 

 

Lisätietoja: Varapääluottamusmies Seppo Sorvari, puh. 040 830 3105