Sopimusneuvottelut 2019-2020

4.2.2020

Ammattiliitto ​Jyty neuvottelee työehtosopimuksista syksyn 2019 sekä talven ja kevään 2020 aikana. Työehtosopimusneuvotteluja käydään kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Jäsenmääriltään suurimpia sopimuksia ovat kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES, kunnallisen teknisen henkilöstön sopimus TS sekä yksityisalojen AVAINTES. Tällä neuvottelukierroksella muita yksityisalojen sopimuksia ovat mm. sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, opetusala, neuvonta-ala ja yleissopimus. Kirkon alalla sovitaan kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksesta KirVESTES. Sopimukset päättyvät pääsääntöisesti 31.3.2020.

Jyty neuvottelee kunta-alalla Jytyn ja JHL:n muodostaman Julkisen alan unioni JAU:n kautta (ent. Kunta-alan unioni) sekä kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostaman Kirkon alan unionin kautta. Vastapuolella kuntatyönantajia edustaa KT Kuntatyönantajat, kirkon puolella Kirkon työmarkkinalaitos. AVAINTES-sopimuksessa työnantajia edustaa Avaintatyönantajat ry. Lisäksi Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​ Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta.

 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020/Sivut/default.aspx